LO QUE SE COMENTA Y PUBLICA EN ESTE BLOG ESTA BAJO PROTECCION DEL ARTICULO 19 DE LA DECLARACION DE LOS DERCHOS DEL HOMBRE ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN PARIS EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948, QUE ESTUPULA QUE CADA PERSONA TIENE EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE LA OPINION Y DE LA EXPRESION, QUE IMPLICAEL DERECHO DE NO SER ACOSADO POR SUS OPINIONES, NI POR BUSCAR, RECIBIRY PUBLICAR SIN LIMITES DE FRONTERAS INFORMACION E IDEAS POR CUALESQUIERA MEDIOS DE EXPRESION.

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ В ТОЗИ БЛОГ СЕ НАМИРАТ ПОД ЗАЩИТАТА НА ЧЛЕН 19 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН В ПАРИЖ НА 10 ДЕКЕМВРИ 1948 Г., В КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНО, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДА НА УБЕЖДЕНИЯТА И НА ИЗРАЗЯВАНЕТО, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПРАВОТО ДА НЕ БЪДЕ СЪДЕН ЗАРАДИ НЕГОВИТЕ МНЕНИЯ, НИТО ПОРАДИ ТЪРСЕНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ, ПОСРЕДСТВОМ ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

¨Blessed are those souls, who understand the thoughts but not only what is written¨ M.T.Keshe
¨Благословени са тези души, които разбират смисъла, а не само това, което е написано¨ М.Т.Кеше

четвъртък, 17 януари 2013 г.

КАКВО НАПИСА М.КЕШЕ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ГРУПА


ЧИИ ИНТЕРЕСИ  ЗАЩИТАВАТ  БЪЛГАРСКИТЕ  АДМИНИСТРАТОРИ  ВЪВ ФЕЙСБУК ГРУПИТЕ  ЗА  КЕШЕ  ПОД  МАСКАТА  НА  “ДОБРИ  НАМЕРЕНИЯ  И НАЦИОНАЛНИ ПАТРИОТИЧНИ  ЧУВСТВА” 

Написаното от Мехран Кеше в неговия форум и насочено към участниците там:

В отговор към групата за "посещението на центъра в Ninove".Посещението на българите не е частна визита.Групата, която беше при мен установи контакт между нас-фондация Кеше и дъщерната структура фондацията в България.Ние приемаме и други групи като тази в центъра, за да може да се стигне до създаване национална организация на правителствено ниво и снимки са  предоставени от посланици, дипломати, членове на парламента и учени за лични цели, когато се срещнахме.Тези снимки никога не са били пускани в този форум и когато  се пускат, това носи радост заради факта, че сме направили още една стъпка напред в обединението на човечеството.Може би снимките  са достатъчно ясни, за да покажат, че ние сме човечни, че се интересуваме от състоянието на останалите по света и не искаме да се създава завист и разделение между хората.Вие трябва да се радвате, че българското посещение тук издига Фондацията на едно ново равнище в  тяхната страна. Ние им благодарим за това, че са отделили от своето време, за направените усилия и  за това, че ни канят да направим презентация в страната им през следващите седмици.Това посещение е организирано от един от директорите на Фондацията Keшe и ние не ги посрещнахме като обикновенни посетители,  а  като членове и представители на Keшe фондация в България.Посещения от страна на Фондацията ще бъдат организирани, но най-напред трябва да довършим нашата неотложна належаща работа тук, всички вие ще видите какво е ще се случи съвсем скоро. Моля, не си играйте и не действайте според това-кое повече ви  харесва, а разберете и правете така, че да можем да обслужваме и да обърнем внимание на все повече хора.

Аз съм достатъчно зает през следващите месеци със създаването на едно от най-важните произведения на Фондацията.Ние се нуждаем все от повече помощ.  Ние не  искаме разделение между хората, макар, че това е възможно, ако такова е било намерението на някои други.

Аз съм прекарал достатъчно време за лекции в Холандия,  знам какво мислят също  другите хора по този въпрос.

Благодаря ви за вниманието.

 M T KesheЗащо Кеше обръща внимание на това какво мислят в Холандия за българите като народ?- това е риторичен въпрос.

Известно е, че след посещението на групата в Нинове,  Дирк Лауренсенс, който е един от директорите на фондация Кеше, създаде фейсбук група с име: 
KesheBulgariaThoughtsGroup
Тази група се явява официален оторизиран представител за България на майчината Фондация Кеше и се намира под нейна протекция и генерално управление.Има няколко участника, които не са българи. Освен Дирк, там участник е и Mark House, който е личен приятел на Кеше, както и изследовател и експериментатор. На него , както и на Д. Лауренсенс, Кеше има изключително доверие.Тезси хора наблюдават групата, въпреки че не знаят български, не е никак трудно да разберат какво се публикува там.В предни изказвания М. Кеше бе споменал ,че когато се дава административно правомощия на администраторски екип на група, под шапката на Фондация Кеше, каква е посочената горе, тогава ще бъде следено за развитието и и какви материали се постват в съответната група на дадената националност.В съотвествие с  наблюденията върху развитието на нещата, ще бъдат вземани и решения за по-бързо или по-бавно протичане на учебния процес по усвояване на техническите параметри на технологиите.Това ще зависи от напредъка на членовете на групата в техническо отношение, но и също така и от развитието на моралните ценности на тези членове- такива ценности, които са присъщи на екипа от учените на Фондацията и на самия М.Т. Кеше.

В света на науката се знае и е въпрос на чест, уважението на учените един  към  друг , както и към авторските им права.Никъде по целия свят няма учени, които да се отнесат безразлично и приятелски към персони, сдружения или различни групи, които потъпкват правото на личното им мнение във връзка с  авторските им права.Затова са създадени и международни уважавани инструменти за защита на авторските права.когато един учен, даде разрешение  да бъде репликирано негово откритие, това става при условията, които той сам каже.Това важи за всяка форма на лично научно творчество.Това важи за материални изобретения, всякакви технологии, статии, книги и т.н..Горното го знае всеки приличен индивид.Онзи, който нарушава тези изисквания няма място в света на науката, не е уважен, и на него се гледа като на крадец, плагиат и изобщо като на лице, което по някаква причина иска да се възползва недобросъвестно , за лична изгода или за изгодата на някаква група, от почтения труд на другиго.

Понякога човек без да иска, може да направи грешка и без да е доразбрал, да стане така, че да погази авторско право.Но ако тази грешка му бъде показана, редното е човека веднага да се поправи.В противен случай, ако не я осъзнава или я осъзнава добре, но има други намерения, извън правилните, тогава когато знанието за потъпканите права достигне до учения, който е автора, то той няма да погледне с добро око на това.Учените са кротки хора, освен че са умни.Но те са и достатъчно мъдри и са разбрали простата максима, че от краден труд  позлата е краткотрайна, а деня в който плагиата или крадеца ще се разочарова от себе си не е далечен.М. Кеше е именно такъв човек.Има много неща, които показват,че той не говори директно за нещата които разбира, когато комуникира с хора.Той не показва, когато разбира истинските, скритите мотиви в поведението на хората и е достатъчно тактичен да премълчи и да им го спести.Но това не значи, че е забравил!И в последствие, знаейки какъв мотив движи този или онзи, той постъпва с хладна мъдрост, стремейки се към своите цели.Ако се разгледат внимателно двата клипа от срещата на българите с него, човек ще  разбере от невербалната комуникация там, кой какво в същност казва без думи!Не всеки, но наблюдателния ще разбере причините които бутат това или онова действие , дори и на най дребното наглед....на тези или онези думи-какво значат в действителност.Затова любимата максима на Кеше е :

 “Благословени са тези души, които разбират смисъла, а не само това, което е написано”

Всичко изглежда добре-лъскаво и добронамерено, хубаво- “да идем да искаме от онбашията разрешение и ние да отворим дюкян ....” –речено сторено, човека е дал благословията си.

Още  не са минали и няколко дни, както се казва пресни, пресни, да видим какво е сътворено в фейсбук групата, която ни следвало да защитата интересите на българите и да помогне един ден  технологиите на Кеше да влязат във всяко българско домакинство, та най-сетне да се измъкне от мизерията народа...

Публукван е линк, водещ към техничекси доклад, поместен от Кеше в бюлетина на форума на Фондация Кеше, който не е фейсбук групата, който е отделен сайт и е нещо отделно.В поста си инженер Кеше изрично споменава, че копирането на информацията на хартиен или виртуален друг носител е забранена.Може единствено да бъде четена на мястото , където го е публикувал.Това е изрично и се позовава на авторските си права.Ето само този текст на английски.Останалото няма право да поставя.

“The spaceship reactor technology of the Keshe Foundation.The information below and in this link are copy right materials and videos, they cannot be linked, downloaded or be used in any printed form, recorded form or website.The rights to all videos and intellects in this link and in blow texts remain the property of M T keshe and Stichting the Keshe Foundation.The information can be used only for scientific evaluation in experiments and developments.

 © 2000-2013M T Keshe, all right reserved.”

Случи се така, че  писах на Дирк Лауренсенс точно няколко минути преди да качи видеото.Кореспонденцията ни беше по друг въпрос и аз не знаех ,че е създал група все още. Той ми каза това и  аз реших да се включа в нея като 4 –ти или 5 ти член, в самото начало на създаването и.Малко след това, той оторизира двама души, от българска страна да администрират и движат групата..може би все още са същите двама.Дотук всичко е добре...

Единия администратор постави линк именно към статията на Кеше, в която има технически съвети и за която е споменато че не бива да се копира. Написано е най напред, да се знае.Същи и видео.Видеото не носи някаква технически ценна информация и в него Кеше казва, че не може по разбираеми причини от секретен характер да покаже реактора.Показва само ефектите за намаляване на теглото.Случи се така, че няколко секунди , след като администраторката го постна, аз го видях. Същата сутрин бях внимателно прочел и макар, че исках да го преведа и поставя в този блог, това не стана, защото така е правилно.Веднага написах пост и споменах че това е грешка, поствяща българската група реално в много лоша позиция в очите на Кеше.Сега поставям какво сме писали и всеки може да го види:


 Коментарите в групата " KesheBulgariaThoughtsGroup" по въпроса:

Миоджералвомбо Мильовски:
Не могат да гледат видеото онези, които не са членове на форума там.то е така направено, че да се види само от одобрени хора от екипа на дмините на фондацията.Изрично е споменато че не може да се сваля или поства това видео някъде, нито пък публикацията и текста , касаещ някои детайли по отношение на конструкцията на реактора.ако беше разрешено, досега щях да съм го превел и постнал, но сега само го прочетох. така че е добре да се знае-видеото не може да се гледа. нека който иска да го види , първо го одобрят за член на форума Кеше самите админи там

преди около час · ХаресвамНаско Божинов: 
Доста оборудване си трябва за да се експериментира. като чета материала ...

преди 49 минути · ХаресвамМиоджералвомбо Мильовски: 
по добре е този линк да бъде премахнат, защото е изрично казано тази статия , че е със запазени авторски права и няма право дори като линк да се пуска, камо ли да се слага копирана цялата или на хартиен носител.махнете я , ако не искате да бъде счетено като неуважение към фондация Кеше. поставянето на този линк е грешка.

преди 36 минути · ХаресвамEliya Kostova:
пуснат е и по другите фб групи

преди 25 минути · ХаресвамМиоджералвомбо Мильовски:
това е без значение къде е пуснат, защото ако ние искаме да сме коректни към Кеше, не бива да оправдаваме една грешна стъпка с факта, че и други са я правили . истината е записана от самия Кеше, най-горе в текста и всеки може да го види.това ,че разни групи прескачат неговата воля показва и тяхното истиснко отношение реално към авторските права. щом като автора е казал, че не може да се слага линк, то ни сме длъжни да се съобразим с това и да го спазим. това е закон. ако искаме да бъдем уважавани като група и като българи и да се гледа на нас сериозно, тогава не бива да гледаме другите какво правят , а какво иска Кеше.Помислете за това. и да е направена грешка като тази , то тя може да се поправи, защото поправката на една грешка показва вече и човешкото ни съзнание че я разбираме.Затова, който иска да има успех , трябва да уважава автора и искането му. В тези две групи :

и тази:


са пуснати същите линкове. и те са пуснати от Elya Kostova. Следователно не са от други хора.това значи ,че инициативата да се наруши авторското право е само на един човек.Ако искаш да се запази доброто име на българите в очите на Кеше, изтрий ги колкото се може по бързо.ако разбираш какво казах, разбира се....
Keshe American Knowledge Transfer
Welcome to the Keshe American Knowledge Transfer group where we will work to ens...
Вижте повече

преди 11 минути · Харесвам · Махане на предварителния изглед


Eliya Kostova:
пуснато е видеото:)от страницата на фондацията,сектор медиа,което е с всички линкове за разпространение ..може да видите по долния линк
преди 8 минути · Харесвам


Миоджералвомбо Мильовски:
който знае английски нека да прочете това в началото на статията , която си постнала е:
The spaceship reactor technology of the Keshe Foundation.The information below and in this link are copy right materials and videos, they cannot be linked, downloaded or be used in any printed form, recorded form or website.The rights to all videos and intellects in this link and in blow texts remain the property of M T keshe and Stichting the Keshe Foundation.

 The information can be used only for scientific evaluation in experiments and developments.

 © 2000-2013M T Keshe, all right reserved.
преди 5 минути · Харесвам

Hristo Mitkov:
Мильовски, Вие и Вашите колеги от "блога на серизните" май не сте наясно, че не е възпитано да се критикува просто ей така за спорта. Нали стоите зад идеята да се споделя информация? 
Hace aproximadamente una hora

Hristo Mitkov:
Без нови регистрации във форума на Кеше няма как да има по-голяма популярност.
Hace aproximadamente una hora

Миоджералвомбо Мильовски:
Митков, ти не разбираш че не става дума за популярност на идеите на М. Кеше, а за това , че с акта на поставяне на този линк, става нарупашане на авторските права на самия д-р Кеше. а той изрично е против това, написал го е ясно и категорично в началото на статията. погледни добре, помисли трезво и тогава решавай кое какво е.Начина, по който този линк преднамерено поставен в тази група, показва само едно-незачитане на авторството на Кеше. Да, аз стоя зад идеята да се разпострани информацията, затова и сме нпаравил 80 превода на стаии за Кеше досега, но преди да я разпостраня , ние внимаваме и искам това да бъде разрешено.Ако някой действа по начин , нежелан от самия инженер Кеше, каквио може да очаква-само едно: да няма достъп до реалните технологии.Кеше не е глупав никак, а напротив. дори и да не го показва, той прекрасно разбира и знае какво е положението в групите , колко е личното самоуважение на членовете им и колко зачитат него като личност.Той бави технологиите , именно защото хората не бива да потъпкват правата на другите, трябва да се самоуважават и разбита кое може и кое -не.ако не разбират от дума, тогава секретите няма да им бъдат показани. Така, че първо мисли какво определяш като разпостранение и какво е реално възможното.Мисли, нека помислят и админите тук върху това.Дирк се е запознал с това тук, което става, зная това. Не мсилете ,че те са слепи, нищо че не четат на български. Не бива да нарушаваме изричните искания на Кеше! толкова ли е трудно да се разбере това! за какви технологии се канят българите да получат??!! ... когато една толкова проста работа не могат да разберат. Ако не разберат това, ще си сотанат работите в трета глуха- както стана и с предните бг групи,...след време ни кеше , ни дявол...само картинки и други неща, но нищо за Кеше...а бяха свързани ужким с идеите....айде мисли и после пиши! 


Който иска, може да провери дали изнесената информация е вярна, като посети групата и прочете коментарите.В случай че бъдат изтрити, то аз съм ги заснел, така че мога да ги поставя тук да се видят.

 Аз се надявах тези хора да разберат какво им казвам, защото не по- малко от тях искам технологиите на Кеше да помогнат на българския народ, за да не е в такова мизерно състояние от материален характер, в каквото се намира сега.Затова превеждам статиите и следя експериментите.Но след като видях, че тия хора не поправят тази твърде груба грешка, то аз реших да обърна внимание на хората върху нея , за да видят накъде отиват работите на практика. Нека онези българи, които познават етикета и не са крадливи по душа,  и  които имат мозък в главата, да разберат, че по този начин Кеше ще даде на българския народ технологиите през крив макарон.Хората, които бяха при Кеше и които сега администрират групата,както и техни други подръжници не обслужват интересите на народа.Техните действия показват това красноречиво за ония, които имат очи да го видят.

Нека да погледнем дали това е случайно или им е навик.Ето няколко снимки от профила на единия админ. Там има написан  текст като личен пост, но това не са  собствени думи, а копиран текст от другаде, без да бъде споменат източника.Следват коментари с други хора, които мислят, че текста е личен , т.е. на постващия.Така се създава имидж, който не е истински и почива на измамна реалност.Така малко по малко все повече и повече хора биват манипулирани , за да си създадат мнение, че въпросното лице притежава качествата , необходими, за да изкаже дадения текст.Така с времето се наслоява една масова хипноза, наречена имидж. Той е онова, който после тласка неосведомените към мнения в полза на лицето.Така е ставало винаги по-рано.Определени хора, които са с определени умствени качества , ни с ниска морална устойчивост, хвърлят заблуда сред народа и така един ден, по една или друга причина,същите се домогват до постове или си пълнят джобовете с парите на простия народ.Тези хора, каквито са администраторите, съвсем ясно показват  скритите си мотиви, незачитайки човека, на кого са “целували ръка” само 2 дни преди това.

Но, нека  да видим дали да се краде, да се плагиатства или да не бъде зачитан труда на другите,  това е правило при тях от по-раноЩе дам само един от многото примери, защото ако тръгна да ги вадя, ще ми отнеме доста време,а трябва да работя и друга работа.Нека да сравним текстовете тук:
 с  един друг текст, т.е.източника, превода, който сме правили доста по-рано:


Мен не ме е еня, че някой си някъде си е постнал, мой превод без да ме цитира, макар че би било редно, ако иска в очите на хората на около намеренията му да бъдат почтенни.Просто показвам какво е отношението на лицето към чуждия труд изобщо.Не се интересувам кой е почтен или не, стига аз да действам почтено и  да цитирам и да посочвам източника си.Не се интересувам от действията на другите, стога да не засягат целия български народ.Ако засягат само мен-айде холан, не е важно, аз не съм никой, че да цитират мой превод, обаче знам, че ако някой държи на себе си, следва да цитира източника.

Обаче в случая, потъпквайки авторските права на М.Кеше, поведението на администраторите  е акт на наглост, дебелоочие и неуважение към труда му.

Обичам българската народна мъдрост, защото вярвам, че българския народ я е постигнал с цената на многовековен опит.Харесвам българските народни поговорки и пословици, в тях е скрито винаги зрънце от Истината.Затова често си служа с тях, мислейки по даден въпрос. Сега си спомних следнатите приказки:

“Въшката като се наяде, излиза отпред на челото”
”Ти му подадеш пръст, то налапа ръката”
”Да отидеш с деца на баня, да ти изядат сапуна”
“Ти го пуснеш под кревата, то се качи на кревата”
“Рибата започва да мирише откъм главата”

Те са валидни именно за  този случаи.

Много хора може да кажат:
”Какво толкова, чудо голямо станало, че са постнали  забранена за разпространение  от автора си  статия”.
Въпроса е принципен. Няма малки и големи нарушения. Има само един вид.Грешката си е винаги грешка.По памет ще цитирам написаното в Библията, което се приписва на Исус Христос:
“Верния в малкото е верен и в голямото”
“По делата ще ги познаете”
Това са принципи и те важат в целия свят, навсякъде.Който ги нарушава, нека не чака да получи резулта, който да е различен от отрицателния.

Наблюдавайки целия обществен процес около Кеше в Българското интернет пространство и на живо, мога да кажа следното за момента.:

БЪЛГАРИТЕ СЕ ОТДАЛЕЧАВАТ ОТ ДЕНЯ , В КОЙТО РЕАЛИЗИРАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА КЕШЕ ЩЕ БЪДАТ ДОСТЪПНИ ЗА ТЯХ, ПОРАДИ СЪЗНАТЕЛНИ ГРЕШКИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ И ИНТЕРНЕТ  ВОДАЧИ, ГОНЕЩИ ЛИЧНИ  ЦЕЛИ ПОД МАСКАТА НА “ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ”, СВЪРЗАНИ С КЕШЕ ТЕХНОЛОГИИТЕ

Накрая ще задам няколко въпроса, на които знам отговорите, но съзнателно няма да ги напиша, защото тези отговори, съвсем не са в светлината на големите прожектори, с които биват осветени понастоящем същите персони.Като ги задам риторично, нека всеки, който има малко акъл в главата си ги зададе и помисли.и ако открие отговорите, това ще е най правилното.Защото няма нищо по сигурно, ако един човек намери и разбере нещо сам, отколкото ако друг му го каже.Всеки вярва най вече на себе си, стига да не е идиот.А аз мисля, че българите не са идиоти, поне не всичките.мисля, че у българите има здрав разум.Ето защо аз не подценявам умствените качества на хората и вярвам че всеки сам за себе си ще намери отговорите.

Ето и самите въпроси:

1.Свързана ли е групата, ходила при М. Кеше по някъкъв начин с една трибуквена групировка от Варна, която  е поставила под икономическо влияние повече от половината държава и има преки опции в изпълнителната и законодателна власт на Република България?

2.Има ли пряк контакт и бизнес планове между тази групировка и ректора на МЕИ Варна и негови приближени специалисти?

3.Имат ли връзка тези трима души с  варненски учени, които да планират масово производство на реактора, като да са платили за него чрез предварителен депозит 5000$?

4. Съществуват ли варненски технически лица, които да вярват, че могат да копират  реактора, без официалното разрешение на правителството, което пък  трябва от своя страна преди това да получи от Кеше по официален път флашка с технологиите?

5.Дали варненските “учени” мислят Кеше за по-глупав от тях и дали смятат че могат да го излъжат, копирайки технологията  по подобен принцип, както някога комунистите копираха “Лада” от Италианския “Фиат”?

6.Дали администраторите мислят, че Кеше няма да узнае какво правят те в групата си?

7.Дали когато са били при него силно усмихнати, излъскани и сервилни до припадък, той не е видял под маската на всичката тази любезност  реалните стойности, без да си даде вид, че разбира?

8. Кой е дал пълномощия да представят българите и къде са публикувани документиза тези пълномощия с техните имена?Както и пред кого са се отчели за постигнатите споразумения или с нереализираните такива?


Ние си продължаваме работата. Да му мислят останалите, който не разбират какво правят всъщност. Едно е сигурно: Само онези, които имат нужното съзнание да разбират и различават истината от измамата, само онези, които разбират истинския смисъл на думите и действията, само за тях е възможно да имат достъп някога до технологиите.

                      Автор на статията: Миоджералвомбо

15 коментара:

Анонимен каза...

А защо ли правителството се бави с официалното получаване на технологиите !?

ALCYONE каза...

Защото българското правителство не е единно. Има много лобита в него и всички те защитават различни интереси, като нито един от тези интереси не е в полза на България.

Анонимен каза...

Здравейте Мио, здравейте ALCYONE. От доста време следя вашия блог с интерес и постоянно научавам нещо ново. Благодаря за труда и усилията, които полагате, за да може светлината на познанието да "осветява" и отваря очите на все повече хора. Запознат съм и с материалите на Фондацията на г-н Кеше и съм на 100% съгласен с вас, че времето на любителските изпълнения вече отмина. Ако нещата не са съгласувани с всички, които са в течение на ситуацията, и не се е стигнало до решение за такава среща и покана, то подобна инициатива за мене е типичен случай на "изхвърляне" и себепоказване. Не познавам г-н Филипов и доколко той е специалист във физиката на тази материя, но по писанията му се усеща, че е повече астролог отколкото физик (навярно най-добрия астролог измежду българските физици). Дано поне са действали по своя инициатива, а не като "маши" на някой кръг. Във форума на г-н Кеше съм писал два пъти - първият, когато нещата започнаха да се задвижват и той започна да получава отзиви и подкрепа за дейността си от хора от целия свят. Писах, че с готовността си да предостави на всички хора своите разработки, да ги обедини идейно и духовно, той върви по пътя на създателя на езика ESPERANTO, полякът д-р Заменхоф, чийто идеи вече 15O години изравняват людете и ги карат да се чувстват ХОРА, не просто "бурми", изравнени от соц.с-мата,а личности с еднакви духовни и нравствени възможности. И ако към това се добавят и материалните дадености на Кеше, то ей богу след време Земята ще разцъфне като градина (ако не се постараят да ни попречат, разбира се (злобен смайл). Писах и втори път-когато г-н Кеше масово започна да раздава своите патенти на различните държави (или седмица преди срещата Борисов-Обама), та подчертах личното си мнение, че с такъв премиер-бандит и корумпирано антинародно правителство по добре ще е да остави страната ни за "друг път". Или поне за след изборите. Само не помисляйте, че не си обичам Родината и не ме боли за нея, нищо че вече почти 15 г я виждам само през лятото, за месец, заедно с близките и приятелите, и всяка година очакваме нещата да се подобрят...И знаете ли от кое ми е най-криво (кризата е навсякъде, парите както винаги не стигат...,но не е това, а това, че синовете ми (3)родени са в България, но никой от тях не помни, няма спомен за това какво е пролет, какво нещо са цъфналите бадеми, праскови, череши...Миризмата на пролет. Санти-ментално, извинете. Но докато има хора като вас и като Кеше животът ще е интересен и нека го изживеем пълноценно.

Румен Стоянов каза...

Имам въпрос към ALCY:
Как да бъде технологичното развитие на идеята на Г-н Кешеше - от получаване на правата (официално от правителство) до реализацията до всеки дом? Какви са вижданията за производство, разпространение, равнопоставеност на хората в България?
Ако може - малко по сбито:
1. официално получаване..... 2. уреждане на правата ...
3..... производство(от кого)... ..... .... .....

Как да стигне до нас? С плащане или без?

Някакви прогнозни времеви параметри?

Аз съм на 50 - интересна ми е темата и съм оптимист.
Минах през няколко политически "ситуации" (то в България не би трябвало по друг начин да се наричат, според мен).
Не искам отново "светло бъдеще" и нови думи, думи...
Тук съм и ми е интересно какви са конкретните Ви виждания по цялостното развитие до успешен финал.
С уважение! Румен

Анонимен каза...

Трябва да се разбере, че въпросът не е за създаване на енергия, сега е време да се намери истинската красота на сътворението!(Keshe)
http://gradienti.xoom.it/main/sperimentazioni-pratiche/

Анонимен каза...

Итлиянците нещо не се чуват напоследък....явно са отлетели вече в космоса....наред са африкнците

ALCYONE каза...

Абсолютно точно казано.
http://blogzaserioznihora.blogspot.com.es/2013/01/blog-post_10.html

ALCYONE каза...

Господин Румен Стоянов, ще се опитам да ви отговоря на въпросите. Ще споделя с вас моето виждане за правилният начин, по който да бъдат въведени тези нови технологии в България. Като предварително искам да кажа, че това е лично мое виждане по въпроса, някой друг може да има различно от моето мнение.

1. Правителството трябва да вземе флашката с технологиите от Фондация Кеше.
2. Да бъде сформирана група от български учени, които да се запознаят с тези патенти.
Тези учени да разработят различни прототипи на плазмените реактори и другите технологии. Да направят тестове и създадат техническа спецификация, модел с техническо описание как да се произведе даденият прототип, било то за създаване на енергия, за лечение на болести или с други полезни цели.
3. Когато всички тези разработки бъдат готови, да се направи нещо като изложение, на което могат да присъстват заинтересованите производители.
4. Предварително правата върху тези технически разработки и патенти трябва да са защитени със закон, в който да се казва:

а)Тези технологични разработки и патенти са собственост на целият български народ и никой няма право да налага монопол върху тях.
б)Държавата няма право да налага никакъв вид данък върху ползването на тези технологии.
в) Да се направи точно изчисление на самата себестойност на тези нови продукти и да бъде ясно регламентирано в закон: точно колко процента имат право производителите да печелят от производството на тези технологии. Да има фиксирана цена, за тези продукти, която никой да няма право да повишава. Долната граница на цената може и да не е фиксирана.

По този начин ще бъде избегнат монопола и технологиите ще помогнат реално на хората във всеки дом.

Това е моето мнение, може да има и други мнения. Добре е да се направи един форум в който хората да дадат мнението си, всеки да каже, как е най-добре. Да споделим идеи и мисли. Така можем да родим едно добро бъдеще за нас и за България. Да работим заедно по темата, да си сътрудничим да имаме една идея.
За съжаление, това не е така, не се развиват така нещата. Няма единство между нас, няма единомислие, няма желание за сътрудничество и съвместна работа. Желанието за само изява изглежда, че е цел при хората, точно обратно на техните декларации, прозират не скрити амбиции, скрити задкулисни действия, няма прозрачност. Не е ясно кой за кого работи, какви интереси защитава. Има много неща, които не се казват. Тези технологии са примамка за интересите на различни групировки в БГ.
Господин Румен Стоянов, моето откровено мнение е, че имаме много добри специалисти, които са на нивото на М.Т.Кеше, достойни и мъдри учени, те ще направят тези реактори. Но не съм сигурна, че ще могат да ги бъдат пуснати в производство и да стигнат до всеки дом. Има един много голям проблем в България – той е прекомерната алчност и лакомия на някой елементи, жажда за власт примесени с голяма доза арогантност и бруталност.

Имаме още една възможност, един последен вариант, на който аз се надявам. Този вариант е: Другите държави да въведат тези технологии, а България да бъде принудена да позволи производството им, по независещи от нейното правителство причини. С две думи: Ако всичко останали ги имат, групировките и да искат няма да могат да са вече монопол.

ALCYONE каза...

Да, но нали ние сме тук -:))) няма да излетим скоро, защото там в космоса пространството е много обширно и няма да има на кого да покажем колко сме велики. Какво да правим в космоса? Там няма да можем да се похвалим с пари, къщи и коли. Там сигурно е че ценят други неща, а ние дали ги имаме???

Румен каза...

Благодаря, харесва ми!

Тук, мисля, че може и без Г-н и Г-жа!

Анонимен каза...

ВРЕМЕ Е ВСЕКИ ДА РЕШИ ЗА СЕБЕ СИ ДАЛИ МОЖЕ И ИСКА ДА ВИДИ И ЧУЕ ЛИЧНО МЕХРАН КЕШЕ!

http://bulgaria.keshefoundation.org/

Анонимен каза...

Ох, то всичко е прекрасно, но скарването с българската граматиката някак не кореспондира с никоя нова технология...Хайде да си припомните наученото в школото,а?!Че то иначе плазменият реактор ще се изчерви от срам като прочете написаното, ако може. С най-добро чувство...

Анонимен каза...

Буря в чаша с вода...

Анонимен каза...

Абе Кеше мина и замина, ама реактора и технологиите му си останаха обещание, което не е помръднало и на йота...

Стойчо Иванов каза...

Първо се надявах просто от 'селско държане ' нещата да са такива във фейса, ала послед човек като прочете неудобните въпроси и му става много неудобно да си стои на задника и да оставя така нещата; Може би пак да пробваме с петиция, която да успее да размърда правителството за нещо ... ако не съм твърде наивен ...